αγύριστα χρήματα: невозвращСнные деньги


αγύριστα χρήματα: невозвращСнные деньги
[агиртис] ουσ. а. шарлатан, авантюрист

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.